Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

Wanneer u bij Green Traditions via de website www.adventskranz.de een krans koopt dan gelden uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden hebben geen gelding.


ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN KOOPOVEREENKOMST

2.1. De door u te sluiten koopovereenkomst komt tot stand door middel van het aanklikken van de betreffende krans op de kooppagina van www.adventskranz.de

2.2. De door u gesloten koopovereenkomst zal worden gearchiveerd. U kunt inzage krijgen in de overeenkomst door contact op te nemen met Green Traditions.

2.3. Bij het sluiten van de koopovereenkomst zult u per e-mail een bevestiging van de gesloten koopovereenkomst krijgen. Wij adviseren u deze bevestiging uit te printen dan wel permanent op te slaan.


ARTIKEL 3 BETALING PRIJS EN AFLEVERING

3.1. De prijzen die op de website vermeld staan zijn prijzen inclusief 21% BTW.

3.2. De prijs voor de krans dient volledig te zijn betaald voordat de krans  aan de door u geïdentificeerde persoon wordt gestuurd door Green Traditions. U kunt betalen op de wijzen die zijn aangegeven op de website. De door u betaalde prijs is inclusief de kosten van verzending.

3.2. De prijs voor de krans in verpakking komt overeen met de prijs die wordt vermeld op de kooppagina van www.adventskranz.de

3.3. Zodra de betaling binnen is bij Green Traditions zal de krans verzonden worden op de datum
aangeven in het bestelproces en uw bestelbevestiging. Aflevering van het door de gekochte krans zal plaatsvinden door DPD of PostNL op het door u aangegeven adres. Aflevering van de krans zal in de regel op tijd geschieden. Green Traditions aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel latere bezorging. Indien uw zending op tijd moet zijn dan dient u contact op te nemen met Green Traditions teneinde aanvullende afspraken te maken. De opgegeven prijzen gelden dan niet.

3.4. Indien de bestreffende krans niet meer leverbaar is dan zal Green Traditions u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Indien dit het geval is dan zal de koopovereenkomst niet tot stand komen.

3.5. Particulieren bieden wij via de betalingsprovider Sisow diverse methodes aan voor elektronische betaling. Voor Nederland en Belgie zijn dit o.a. Ideal, Paypal en Creditcard. Alle gegevens zijn zo versleuteld dat wij als webshop eigenaar geen toegang hebben tot uw creditcardgegevens. We ontvangen enkel en alleen het bestelbedrag en uw naam gegevens. Bestelling en/of koop op rekening is niet mogelijk.


ARTIKEL 4 BELANGRIJKSTE KENMERKEN KRANSEN

4.1. Het door u te kopen krans zal wanneer dit wordt verpakt voor verzending in een goede staat zijn zoals u deze bij een tuincentrum/bloemist koopt.

4.2. De krans zal voor de verzending worden verpakt in een verpakking die speciaal ontworpen is voor het verzenden kransen. Hierdoor zal de krans gedurende de verzending in goede tot redelijke conditie blijven. Na het uitpakken dient de krans te behandelen als aangeven op de website.

 4.3. Green Traditions aanvaardt geen andere aansprakelijkheid ten aanzien van de krans  dan de verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer hoger zijn dan de prijs de krans dat door u is betaald.

4.4. Ieder krans die besteld word bij Green Traditions via de website www.adventskranz.de wordt klantspecifiek, na bestelling, vervaardigd. Kransen zijn gemaakt  uit natuurlijke materialen die sneller dan normaal verdrogen kunnen indien niet correct behandeld worden (bv boven een radiator of ander verwarmingsbron geplaatst).


ARTIKEL 5 ONTBINDING OVEREENKOMST

5.1. Nadat u deze overeenkomst hebt gesloten kunt u deze overeenkomst niet meer ontbinden.
Ieder krans die besteld word bij Green Traditions via de website www.adventskranz.de wordt klantspecifiek, na bestelling, vervaardigd. Ontbinding is slechts mogelijk indienniet voldaan is aan het gestelde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden  of niet zijn bezorgd en dit te wijten is aan Green Traditions of DPD/PostNL. Voor een ontbinding dient u contact op te nemen met Green Traditions. U dient daartoe het een schriftelijke toelichting – waarin u uw klachten uiteen zet – te sturen aan info(at)adventskranz.de . Green Traditions zal u dan zo spoedig mogelijk nader berichten.

5.2. Het in artikel 7:46D BW omschreven herroepingsrecht is niet van toepassing omdat de koopovereenkomst ziet op producten die snel kunnen verouderen en duidelijk persoonlijk van aard zijn.  Kransen zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen die sneller dan normaal verdrogen kunnen indien niet normaal behandelt (bv boven een radiator of ander verwarmingsbron geplaatst).


ARTIKEL 6 PRIVACY

Green Traditions houdt zich aan de regels van Wet Bescherming Persoonsgegevens. Green Traditions zal uw e-mail gegevens opslaan ter uitvoering van de overeenkomst. Tenzij u heeft aangegeven dat u van ons meer informatie wenst te ontvangen. Indien u het voorafgaande niet  wenst dan kunt u dat aangeven aan Green Traditions. Green Traditions zal uw gegevens dan verwijderen uit haar bestanden.


ARTIKEL 7 AFSTAND VAN RECHTEN
Green Traditions kan uit efficiency overwegingen besluiten bepaalde rechten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden niet uit te oefenen. Een dergelijk besluit zal immers slechts gelden als een afwijking in dat betreffende geval. Green Traditions kan in een ander gelijksoortig geval besluiten haar rechten op basis van deze algemene voorwaarden uit te oefenen.


ARTIKEL 8 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

8.1. Deze algemene voorwaarden en de te sluiten koopovereenkomst worden voor zover dat wettelijk is toegestaan beheerst door Nederlands recht.

8.2. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag – inclusief zijn kort geding rechter - is uitsluitend bevoegd van een eventueel geschil over deze algemene voorwaarden en/of de koopovereenkomst kennis te nemen tenzij de wet zich tegen deze forumkeuze verzet.

8.3. Indien u een consument bent geldt in afwijking van het gestelde in artikel 7.2. dat u en Green Traditions  ook het recht hebben het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag.


ARTIKEL 9 AFWIJKINGEN

Voor eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden en de gehanteerde prijzen kunt u contact opnemen met Green Traditions. Deze afwijkingen hebben slechts gelding voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend door Green Traditions


ARTIKEL 10 GEDRAGSREGELS EN ALGEMENE VOORWAARDEN THUISKWINKELEN.NL

Green Traditions onderschrijft ten behoeve van consumenten de Gedragsregels Thuiswinkelen Waarborg. Afwijkingen in deze algemene voorwaarden van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel zijn noodzakelijk geacht gezien de aard van het product.


***

Klantenservice

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kan je een email sturen naar info(at)adventskranz.de of bellen naar 0049(0)2102 - 99 34 23 voor Duitsland en 0031(0)617437704 voor Nederland (ma. t/m vr. 09.00 tot 18.00 uur).

© Copyright 2015 - Adventskranz.de