De betekenis van Advent

De betekenis van Advent

 
De betekenis van het woord 'advent' is afkomstig en afgeleid van het Latijnse woord: adventus (betekenis = komst of er aan komen) en advenire (betekenis =naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

In de Adventsperiode worden wij uitgenodigd om een houding van verwachting en openheid aan te nemen. Zo leven wij in de huidige tijdsgeest in de Adventsperiode naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, ook in onze eigen levensperiode geboren mag worden.

De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:

1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest waarin we de geboorte van Jezus ruim 2000 jaar geleden vieren. Eveneens is de Adventsperiode de tijd dat we in verwachting zijn op de wederkomst van Jezus.

2. In de Adventsperiode komt er in de kerk
een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag in de Adventsperiode wordt er een kaars ontstoken. Dit geeft de betekenis dat we uit zien naar de komst van Jezus, 'het licht der wereld'. Hoe meer kaarsen op de adventskrans branden, hoe meer licht er is, en dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groene takken uit de natuur die de winter trotseren. Het traditionele paarse lint dat door het groen heen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars gewaad. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het 'Eer aan God' (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.

De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst ons verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen.

© Copyright 2015 - Adventskranz.de