Zes in plaats van 4 kaarsen

De Advent binnen het Ambrosian ritueel


Het Ambrosian ritueel wordt het meest gebruikt in de kerkelijke provincie Milaan en in sommige parochies van het bisdom Lugano in Italie. Het verschilt in sommige aspecten significant van de veel voorkomende Romeinse ritus. Het is terug te voeren naar de heilige Ambrosius, hoewel het niet helemaal zeker is dat alle gebruiken destijds al toegepast werden. Alleen van de liturgische teksten kan eenduidig worden vastgesteld en worden toegeschreven aan de uit Trier afkomstige kerkvader.

Ten tijden van Karel de Grote werden de rituelen aangepast naar zijn Romeinse tegenhanger, waarbij er belangrijke eigenaardigheden zijn doorgevoerd die heden ten dage nog van toepassing zijn.

Afgezien van een paar verschillen in de manier waarop de dienst en de doop plaatsvindt, zijn er in Ambrosiaanse rituelen ook afwijkingen met betrekking tot de Advents- en vastentijd Zo begint de vastentijd niet zoals anders gebruikelijk is bij de Romeinse rituelen op Aswoensdag, maar alleen op de zondag er na. En de priesters dragen tijdens het vasten geen paars, maar houden de dienst in een rood gewaad.


Zes in plaats van 4 kaarsen

De meest opvallende verschillen tussen Ambrosian en Romeinse rituelen kan worden gevonden in de Advent. De Adventsperiode is hier geen vier maar zes weken. Het begint op de eerste zondag na St. Martin. Na St. Martin worden er dan ook 6 adventszondagen gevierd. Deze andere wijze van vieren wordt ook toegepast op de Adventskrans, waarbij er geen 4 maar 6 kaarsen gebruikt worden. Het gebruik om de krans tijdens de dienst vlak bij het altaar te plaatsen is ook nog vrij jong, maar heeft zich in de Italiaanse kerken voor het grootste deel doorgezet.

© Copyright 2015 - Adventskranz.de